Ms. SJ LASHES

Ms. SJ LASHES

Department:
Director/CEO/General Manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
CHANG JIANG DAO YI HAO, GAO XIN DISTRICT
Zip:
050000
Country/Region:
China
Province/State:
Hebei
City:
SHI JIA ZHUANG

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Hebei Sabrina Cosmetics Co., Ltd.
Operational Address: 1-C-2104, Changjiang Road, Shijiazhuang, Hebei, China
Trang web trên alibaba.com: lashmanufacture.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
270 Giao dịch 90,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm