Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

50%

50.00%

Bắc Mỹ

12%

12.00%

Tây Âu

10%

10.00%

Đông Âu

10%

10.00%

Đông Á

5%

5.00%

Châu Đại Dương

5%

5.00%

Trung Đông

5%

5.00%

Bắc Âu

2%

2.00%

Nam Âu

1%

1.00%

Nam Mỹ

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Bắc Mỹ 50.00%
Tây Âu 12.00%
Đông Âu 10.00%
Đông Á 10.00%
Châu Đại Dương 5.00%
Trung Đông 5.00%
Bắc Âu 5.00%
Nam Âu 2.00%
Nam Mỹ 1.00%
Tổng doanh thu hàng năm: US$1 Million - US$2.5 Million
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 91% - 100%
Gửi email cho nhà cung cấp này